Liên khúc ngũ ngôn – Đức Hùng họa thơ thầy Tuệ Sỹ

Bài Xướng: Bếp Lửa Giữa Rừng Khuya 

Ai biết mình tóc trắng
Vì yêu ngọn nến tàn
Rừng khuya bên bếp lạnh
Ngồi đợi gió sang canh 

Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ (Trích từ  “Giấc Mơ Trường Sơn”, viết tại Rừng Vạn Giả năm 1977. Cảm ơn Nhà Thơ Tiêu Kiến Trung đã phổ biến)

 Bài Họa: 1 – AI ?

Ai mộng nhìn voi trắng ?
Ai ngộ cảnh điêu tàn ?
Ai trong tù giá lạnh ?
Ai cầm súng đứng canh ?

 2 – Biết !

Biết tâm Người trong trắng
Biết Ngọc ẩn tro tàn
Biết tình đời ghẻ lạnh
Biết Cộng Sản đến canh !

3 – Mình !

Mình, Quảng Bình, tay trắng
Mình TUỆ SỸ không tàn
Mình THIỀN trong sương lạnh
Mình VIẾT mãi quên canh !

4 – Tóc

Tóc không còn cần trắng !
Tóc sao phủ thân tàn ?
Tóc trong mây phả lạnh
Tóc rơi ! Ngộ ! Lanh canh !

5 – Trắng

Trắng rồi đâu cần trắng !
Trắng rực không suy tàn
Trắng Bồ Đề đêm lạnh
Trắng Tứ Cửu qua canh !

6 – Vì !

Vì đời luôn bạc trắng
Vì ngộ tánh chẳng tàn
Vì quê hương đói lạnh
Vì còn chỉ trống canh !

7 – Yêu !

Yêu người như tuyết trắng
Yêu vũ trụ không tàn
Yêu chẳng màng ấm lạnh
Yêu uyên bác chầy canh !

8 – Ngọn !

Ngọn Hải Đăng rực trắng
Ngọn đâm suốt tham tàn
Ngọn cứu tinh đói lạnh
Ngọn vượt mọi phòng canh !

9 – Nến

Nến lung linh thơm trắng
Nến rực rỡ đâu tàn
Nến làm thù run lạnh
Nến tỉnh thức năm canh !

10 – Tàn

Tàn ác nhân mắt trắng
Tàn tiêu chốn hoang tàn
Tàn nỗi niềm ấm lạnh
Tàn để sẽ tân canh !

Đức Hùng – Sydney, Úc hâu, 31/05/2018

 

 

 

 

Advertisements

Vấn đề Di trú 5 – Đức Hùng

BẢO LÃNH HỨA HÔN VÀ BẢO LÃNH KẾT HÔN – CÁCH NÀO TỐT HƠN ? ĐƯỜNG NÀO DỄ ĐI HƠN ? RÚT NGẮN HƠN ? THÀNH CÔNG HƠN ?

“Những Miền Đất Hứa” nổi bật trên địa cầu như Hoa Kỳ, Anh, Gia Nã Đại, Pháp Úc bao giờ cũng có những luật, lệ, chính sách di trú khác nhau, nhưng vẫn “ngó ngàng” đến nhau khi thường chia nhau nhận những người tỵ nạn chân chính trên thế giới.

Riêng đối với Úc Châu, mục đích nhất quán của di trú, theo thứ tự ưu tiên,  là phải giúp cho quốc gia này xây dựng tốt đẹp nền kinh tế, định hình cấu trúc xã hội thích hợp, hỗ trợ cho thị trường lao động và đoàn tụ gia đình.

“Ưu tiên sau cùng nhưng phải có”, Diện Đoàn Tụ Gia Đình (DĐTGĐ), trong ít nhất ba năm trở lại đây, 2018, chỉ nhận được tỷ lệ 32 phần trăm so với 68 phần trăm của Diện Di Dân Tay Nghề (DDDTN).

Trong DĐTGĐ, 79 phần trăm dành cho Diện Bảo Lãnh Hôn Nhân (DBLHN), 14 phần trăm Diện Bảo Lãnh Cha Mẹ (DBLCM), 6 phần trăm Diện Bảo Lãnh Con Lệ Thuộc (DBLCLT) và 01 phần trăm các diện khác như Thân Nhân Duy Nhất Còn Lại (TNDNCL), Săn Sóc Thân Nhân Bệnh Tật (SSTNBT).

Phải phân tích như vậy mới thấy rõ vị trí của DBLHN  trước khi  tìm ra những trả lời cho câu hỏi bức thiết hiện nay là :

1/- Bảo Lãnh Hứa Hôn (BLHH) và Bảo Lãnh Kết Hôn (BLKH), cách nào tốt hơn ?

Đối với Luật Lệ Di Trú Úc, không có cách nào “tốt” hay “không tốt”. Cách nào cũng phải hội đủ các tiêu chuẩn căn bản, vào thời điểm nạp đơn cũng như vào thời điểm quyết định cấp visa, như sau : Continue reading

Thơ ngũ ngôn – Đức Hùng hoạ thơ thầy Tuệ Sỹ

Bài Xướng: Trầm Mặc

Anh ôm chồng sách cũ
Trầm mặc những đêm dài
Xót xa đời lữ khách
Mệnh yểu thế mà hay

Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ (Trích từ Giấc Mơ Trường Sơn, viết tại rừng Vạn Giả năm 1977. Cảm ơn Nhà Thơ Tiêu Kiến Trung đã phổ biến)

 Bài Họa: 1/ Mỹ Nhân

Tây Thi về bến cũ.
Áo lụa thướt tha dài
Nhẩy múa mừng, chim khách
Tình yêu ấy ! Không hay ?

2/ Tri Kỷ

Đàn xưa lên giây cũ
Thấm thoát mấy năm dài
Tử Kỳ ơi ! Có Khách !
Bá Nha này ! Có Hay ?

3/ Hàn Tín

Thương danh tài ngày cũ
Đuổi ngàn địch thua dài
Xin tràng cười khanh khách !
Lòn trôn thế ! Mà hay !

 4Bối Thủy

Hai ngàn năm chẳng cũ
Quân sử mãi khen dài
Tỉnh Hình kìa ! Đón khách !
Dàn Bối Thủy thật hay !

 5/ Vạn Lý

Soi Trường Thành bóng  cũ
Thăm thẳm tháng năm dài
Không đủ tay đếm khách !
Kỳ quan mãi còn hay !

6/ Ức Trai

Lệ Chi Viên ngày cũ
Tựa một giấc mơ dài
Chiếu gon đây ! Mời khách !
Họa chi ? Để không hay ! 

7/ Hư Vô

Có ai nhìn đời cũ ?
Đi qua mọi ngắn dài ?
Chủ bao lần tiễn khách ?
Đừng sinh ! Thế mà hay !
 

Đức Hùng – Sydney, Úc Châu, 29/05/2018

Sống thanh cao – Đức Hùng (hoạ thơ thầy Tuệ Sỹ)

Bài Xướng: Đời Phiêu Lãng 

Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng !
NHÌN QUÊ HƯƠNG QUA CHỨNG TÍCH ĐIÊU TÀN !
Triều Đông hải vẫn thì thầm vùng cát trắng
Chuyện tình người và nhịp thở của Trường Sơn.

Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ (Trích từ “Giấc Mơ Trường Sơn”, không rõ niên hiệu sáng tác. Cảm ơn Nhà Thơ Tiêu Kiến Trung đã phổ biến).  

Bài Họa: Sống Thanh Cao 

Danh, Lợi, Quyền, Uy : Sẽ chìm vào quên lãng !
Sắc đẹp ! Bao Giai Nhân Tuyệt Thế rũ hương tàn ?
Giàu tỷ phú ! Khi ra đi chỉ đôi bàn tay trắng !
Không hẹn về : Nhỏ lệ nhìn Danh Tướng trỏ Thiên San ! 

Vũ trụ vô biên , người bỗng ngộ, không còn ngăn cách !
Trí tinh thông, Tâm sáng suốt thật vô cùng
Đàng hoàng, vững tin vượt qua ngàn thử thách !
Sống thanh cao, xử đẹp, tư cách, chết oai hùng ! 

Đức Hùng – Sydney, Úc Châu, 27/05/2018.

Tưởng nhớ Đức Thầy – thơ Đức Hùng

Bài Xướng: Lời Khuyên Bá Tánh 

Lòng đừng chứa mối thù chi cả !
Lũ bạo tàn tất tả nay mai !
Bấy lâu khoe giỏi khoe tài !
Trời xanh rọi thấu, diệt loài kiêu căng ! 

Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ (Trích từ Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ, không rõ niên hiệu sáng tác. Cảm ơn Nhà Thơ Tiêu Kiến Trung đã phổ biến). 

Bài Họa: Tưởng Nhớ Đức Thầy 

Sấm Giảng đó vang rền khắp cả !
Nghe hôm nay, diễn tả ngày mai !
Thánh Nhân, Công Đức, Thiên Tài
Nỡ đem giềt hại ! Hỏi loài kiêu căng ? 

Lũ Việt Cộng khăng khăng chối tội !
Đã rình Ngài đi hội vì dân
Ra đi vững chãi tinh thần
Không hề trở lại ! Muôn phần xót xa ! 

Sau, biết được, dân đà uất hận !
Nỗi căm hờn thấu tận cao xanh !
Tướng Ngài : mặt đẹp người thanh
Chúng đem chặt khúc ! Sao đành ! Hỡi ơi ! 

Tội Cộng Sản muôn đời nghiệp báo
Giỏi gạt dân, nói láo thật siêu
Thế gian ! Vạn Sự, Một Điều :
Ai gieo nhân ác sẽ tiêu, suy, tàn ! 

Đức Hùng – Sydney, Úc Châu, 27/05/2018

Chín Năm Hai Chín – thơ Đức Hùng

( Cảm tác khi nhận tin vui của Web Master Nguyễn Đồng Danh và Chị Trần Ngọc Liên cho biết  đến  ngày 24/05/2018 đã có trên 9,529 lượt người trên toàn thế giới vào xem Website QGHC ! Một thành quả hết sức tốt đẹp ! Xin xem hình bên dưới).

Chín kiếp Linh Miêu vẫn quyết thành (1)
Năm Hành, Ngũ Uẩn vượt qua nhanh (2)
Hai tay, khối óc làm nên cả,
Chín tới, ngồng non, quả trĩu cành ! (3)

Đức Hùng – Sydney, Úc Châu, 24/05/2018

Cước Chú :
Nhân gian Việt Nam tin rằng con mèo Linh Miêu có tới chin kiếp ! Không thành công kiếp này, Linh Miêu lại xuất hiện kiếp khác, tới chin kiếp ! Chắc là phải thành công thôi ! Ý nói chí kiên nhẫn, quyết tâm thành công của Tập Thể QGHC cho Hội Ngộ Liên Khoá CSV/QGHC/TG/K4/SYD năm 2018 này.
– 
Năm Hành : Kim , Mộc, Thuỷ, Hoả . Thổ với Luật Tương Sinh, Tương Khắc. Ý nói mọi việc thực hiện điều luôn biến chuyển, cần linh độnghoá mới thành công được !
– Ngũ Uẩn : Theo Nhà Phật, cũng gọi là “Ngũ Ấm” tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người gồm Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn, Thức Uẩn. Hai trong ba đặc tính của Ngũ Uẩn là Vô Thường và Khổ. Ý nói Tập thể QGHC giờ đây hầu hết đều cao tuổi, sức người có hạn, chưa kể nhiều tật bệnh khổ ải phát sinh ! Nhưng với quyết tâm cao, chúng ta sẽ vượt qua mọi “đau khổ” (hết sức lo thực hiện Hội Ngộ Liên Khóa Kỳ 4  cũng là “rất khó nhọc” mới thành công được !) đạt thành mọi việc !
– Những biểu trưng của nét đẹp tuyệt phích, của sự thành công viên mãn trong nhân gian Việt Nam thường là như sau :
“Cơm chin tới, cải ngồng non, gái một con trông mòn con mắt” ! : Còn gì ngon cho bằng ?
“Trúng mùa, trái nặng trĩu cành” : Còn gì sung sướng cho bằng ?
Ý nói, mọi người trong Tập Thể QGHC thế giới tin tưởng Đại Hội QGHC 2018 Sydney, Úc Châu Kỳ 4 này sẽ đạt thành quả tốt đẹp.

Hình thống kê các nước có nhiều lượt người vào xem website QGHC Úc châu.

Về Lịch Sử Nền Hành Chánh Việt Nam – Đức Hùng

(Cảm tác sau khi nhận được tin vui về công trình sưu khảo của “Đại Sư Huynh” Trần Công Hàm mang tựa đề “Lịch Sử Nền Hành Chánh Việt Nam” )

Về chốn làng Giao thăm lũy tre (1)
Lịch thư : sao, chép, luận, bình, phê  (2)
Sử xưa ghi lại : Đài trong sáng
Nền cũ chôn vùi : Cõi hoặc mê
Hành pháp, trị dân, nghiêm tựa dễ
Chánh quyền, an nước , tỉnh như quê
Việt nhân sưu khảo : Trần Huynh Trưởng (3)
Nam quốc Công Hàm : rực ánh Khuê ! (4)

Đức Hùng – Sydney, Úc Châu, 23/05/2018

Cước chú :
Giao : Viết tắt của từ “Giao Chỉ” . Lịch Sử Thế Giới chắc chắn phải công nhận rằng : Giao Chỉ là tổ  của dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt,  quyết trường tồn vĩnh cửu trước tham vọng xâm lăng  không bao giờ từ bỏ của kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa phương Bắc  LÀ NHỜ CÓ TỔ CHỨC LÀNG XÓM CHẶT CHẼ VỚI LUỸ TRE XANH BAO BỌC , BẢO VỆ NHƯ CÁC TRƯỜNG THÀNH NGĂN CẢN VÀ ĐÁNH BẠI MỌI KẺ THÙ XÂM LĂNG TÀN  BẠO ! Sẽ là thiếu sót nếu nói đến những gì thuộc về lịch sử Việt Nam mà không  nhớ đến luỹ tre, làng xóm !
Lịch thư : Sách lịch ghi chép năm, tháng, ngày giờ.
Việt nhân : tài giỏi, ưu việt, hơn người. Ý nói công trình sưu khảo của Trần Công Hàm rất giá trị, rất xuất sắc !
Ánh Khuê : Nói về ngôi sao Khuê trong Thiên Văn, tượng trưng cho Văn Học, chỉ đến những danh tài văn chương, thi phú (trong đó phải kể đến tác giả Trần Công Hàm), chỉ đến những văn hào, thi hào lỗi lạc trong lịch sử thế giới.