Nửa hồn thương đau – Thái Thanh ca năm 1970

http://dl.dropbox.com/s/ny0bm3ew33xkelu/A03.%20Nua%20Hon%20Thuong%20Dau%20-%20Thai%20Thanh.mp3

Advertisements