Sinh hoạt nội bộ

Họp mặt bầu cử Ban Đại diện hội cựu sinh viên QGHC New South Wales: Ngày thứ Bảy lúc 14 giờ tại nhà anh chị Trần văn Phan, đương kim Chủ tịch hội cựu sinh viên QGHC-NSW, hơn 30 anh chị đã họp mặt để bầu cử tân Ban đại diện nhiệm kỳ năm 2012-2014. Qua cuộc đầu phiếu đưa tay, toàn thể đã quyết định lưu nhiệm Ban Chấp hành, thêm một nhiệm kỳ hai năm nữa.
Sau đó anh chị em đã thảo luận dự  án tổ chức Đại Hội cựu sinh viên QGHC Liên bang tại Sydney vào cuối năm 2011.
Buổi họp mặt đã chấm dứt vào lúc 16 giờ cùng ngày. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s