Trang vui cười

Thương Vợ
Vợ chồng người Mỹ đi du lịch thánh địa Jerusalem (Do thái). Chẳng may bà vợ qua đời. Dịch vụ may táng cho giá: chôn tại chỗ giá 5 ngàn đô la, đem thi thể về Mỹ chôn giá 15 ngàn đô.
Ông chồng xin đem về Mỹ chôn, lý do ông nói: cách nay hơn 2000 năm có một người đã được chôn ở đây, chỉ ba ngày sau ông ta đã sống lại, tôi sợ rằng bà xã tôi cũng rơi vào trường hợp đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s